آخرین اخبار

مروری بر خطاهای پزشکی و انواع آن

چهارشنبه 31 خرداد 1396

    مروری بر خطاهای پزشکی و انواع آن

    جلسه آموزشی مروری بر خطاهای پزشکی و انواع آن توسط کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار تشکیل شد.
    چهارشنبه 31 خرداد 1396
    تعداد بازدید:476