معرفی اورژانس

اورژانس:
بخش اورژانس بیمارستان سینا در مهر ماه سال1397 شروع به کار نمود. این بخش یک واحد کامل و مستقل در بیمارستان و در عین حال در تعامل با تمامی واحد های فعال بیمارستان می باشد و عملکرد آن شامل تریاژ- پذیرش -تشخیص -معالجه و ارائه خدمات درمانی مراقبتی به بیماران مراجعه کننده و همچنین بیماران منتقل شده توسط  EMS میباشد.این بخش به جهت ماهیت عملکردی و لزوم ارائه خدمات با کیفیت به عنوان بخش مستقل با ساختاری منطبق بر استاندارد ها و شاخص های علمی در چارت سازمانی بیمارستان سینا تعریف شده است.
رئیس بخش اورژانس سینا تخصص طب اورژانس دارند.این بخش بصورت 24ساعته مقیم طب اورژانس دارد. پزشکان عمومی در قسمت Fast track و پزشکان طب اورژانس در قسمت تحت نظر و اتاق CPR فعالیت می نمایند. مسئولیت مستقیم اقدامات درمانی بخش و مدیریت تخت های بستری در تمام بیمارستان به عهده طب اورژانس ها میباشد. این بخش پذیرای بیماران سرویس های جراحی، کودکان، ارتوپدی، نورولوژی، چشم، ENT، تروما، سوختگی، قلب، داخلی، عفونی ارولوژی و... میباشد که به دلیل نبود تعدادی از تخصص های ذکر شده مجبور به اعزام آنها به سایر بیمارستانها هستیم.
پرسنل بخش اورژانس از پرستاران باتجربه و فعال و Alertو جوان بیمارستان میباشند که هرساله دوره های تروما، تریاژ، احیا، مهارت های ارتباطی، هموویژولانس، صلاحیت و توانمندی کار در اورژانس، مدیریت در بحران جهت ایشان برگزار می شود.
 
 سرپرستار بخش اورژانس این بیمارستان
سابقه 25 سال کار، حداقل 15 سال آن در
اورژانس با مدرک کارشناسی میباشند که
دوره های مدیریت اورژانس، صلاحیت
حرفه ای، مدیریت عمومی را دارا میباشند.
 

تریاژ:
اولین فضای قابل دسترس برای بیمار در بدو ورود به بخش اورژانس می باشد که عملکرد اصلی آن، اولویت بندی بیماران براساس وضعیت بیماری وهمچنین نوع و سطح خدمات درمانی مورد نیازاست و هدف آن تخصیص منابع در کمترین زمان به نیازمندترین بیماران میباشد. پرستاران شاغل در این واحد از باتجربه ترین پرستاران اورژانس انتخاب می شوند و سالانه دوره تریاژ را سپری میکنند و در این فضا امکان اکسیژن تراپی،خدمات اولیه بعد از کنترلVS، احضار کد911، تقسیم بندی بیماران و... برای کودک و بزرگسال محیا می باشد.

 


واحد درمان سریع یا Fast track :
فضایی است که برای بیماران سرپایی(سطح 4و5 تریاژ)طراحی شده و در این واحد بیماران پس از تریاژ و ویزیت پزشک در صورت نیاز به دریافت خدمات تشخیص و درمانی در فضایی جداگانه و مجاور با اورژانس درمان می شوند.این فضا دارای 8تخت با امکانات اکسیژن تراپی،دارودرمانی واخذ نوارقلب و... می باشد.
 
 


واحد مراقبت و درمان حاد یا واحد تحت نظر:
قسمتی از اورژانس است که بیماران پایدار که نیازمند اقدام حاد تشخیصی یا درمانی میباشند، تحت نظر قرار گرفته شده و اقدامات برایشان انجام میشوند. درواقع بیماران سطح 3و4 تریاژ به صورت مستقیم وسطح2 پس از دریافت خدمات اولیه در اتاقCPR وارد فضای مراقبت و درمان حاد می شوند و تا زمان تعیین تکلیف در این فضا تحت نظر هستند.این قسمت دارای 20 تخت فعال،مجهز به مانیتورها وساکشن ها وفلومترهای مخصوص می باشد.همچنین اتاق کار مجهزبه انواع تجهیزات پزشکی وچینش دارویی منطبق بر ویرایش ششم می باشد.این قسمت مجهز به دستگاه سونوگرافی پرتابل-ترالی اورژانس-دستگاه شوک-دستگاه نوارقلب-اتاق ایزوله مخصوص بیماران تنفسی میباشد

 

اتاق احیاء:
قسمتی از اورژانس است که از نظر موقعیت نزدیک به تریاژ و درب ورودی میباشد،دارای دوتخت احیا و دودرب ورودی و مجهز به تجهیزات براساس آخرین دستورالعمل کشوری واستاندارد ها وچینش دارویی براساس استاندارد دارویی ویرایش ششم می باشد. این اتاق مجهز به ونتیلاتور پرتابل،میکرونت،ساکشن مرکزی وپرتابل ومانیتورها، ترالی احیا، DCشوک، دوعددتختCPR وسایروسایل و تجهیزات مورد نیاز در احیا می باشد. درهرشیفت پرستارمخصوص به خود دارد که این همکار تا تعیین تکلیف بیمار صرفا دراین محل خدمت می نماید. بیماران سطح 1و2 بلافاصله توسط پرستار تریاژ به این اتاق و پرستار مربوطه تحویل داده می شود.
 
 

اتاق عمل سرپایی:
فضایی در بخش اورژانس که جهت انجام عملیات تهاجمی و نیمه تهاجمی استفاده می شود.این عملیات شامل ترمیم زخم،پانسمان های مختلف،بخیه های مختلف،جااندازی اندام ها،پانسمان سوختگی،گذاشتن کاتتر،آتل بندی و.. می باشد،دارای دوتخت و تجهیزات مورد نیاز ازقبیل:سینک ارتوپدی،چراغ بخیه،انواع ست های جراحی انواع آتلهای گچی وانواع تجهیزات وداروهای مورد نیاز میباشد.

 

علاوه بربخش های فوق جهت بیماران،ایزوله تنفسی دراین بخش امکاناتی پیش بینی شده است ازجمله اتاق  مجاور تریاژ که ازاین اتاق جهت بیماران تنفسی(کرونا) سطح4و5 استفاده می شود و دراین اتاق بیماران ویزیت شده،بعداز گرفتن آموزش های لازم وپمفلت های تهیه شده و نسخه درمانی از همان جا مرخص میشوند.بیماران کرونا که نیاز به اقدامات تشخیصی-درمانی اضافی دارند،به اتاق ایزوله مخصوص آنها که درقسمت تحت نظر میباشند،راهنمایی می شوند؛درصورت نیاز به بستری شدن پس از اقدامات لازم توسط کد5 به بیمارستان امیرالمومنین اعزام میشوند.
جهت رفاه حال مراجعین محترم،صندوق وپذیرش مخصوص اورژانس وهمچنین داروخانه بصورت 24ساعته وقسمت درمانگاه با تمامی تخصص های مربوطه به صورت صبح ها وعصرها  در قسمت دیگر اورژانس مشغول خدمت رسانی می باشند.
 
 بیمارستان سینا