سرپرست مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا


نام  آراز
نام خانوادگی:   معین
سمت:    ریاست مرکز آموزشی و درمانی سینا 
مدرک تحصیلی:    متخصص جراحی عمومی
شماره تماس:     04131761601

بیوگرافی:
جناب آقای دکتر معین از تیرماه 1401 فعالیت خود را در این حوزه آغاز نمودند. ایشان دارای فعالیت های بسیاری در مراکز درمانی کشور بوده و هم اکنون با جدیت تمام مشغول خدمت رسانی در حوزه ی درمانی و ریاست بیمارستان می باشند.