معرفی دفتر پرستاری

بنام آنکه جان را فکرت آموخت
 
پرستاری حرفه ای است تخصصی با نقش های چندگانه و دارای وظایف عمومی و اختصاصی. هدف پرستار ارائه خدمات پرستاری به بیماران و افراد نیازمند مراقبت، در طیف سلامت به جهت تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی می باشد.

دفتر پرستاری:
مرکز برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و هماهنگی فعالیت های پرستاری است که مسئولیت هماهنگی بخش درمان با سایر واحدها از قبیل پزشکی، پاراکلینیکی و  ... را نیز بر عهده دارد.
دفتر پرستاری مرکز آموزشی درمانی بو علی سینا از شهریور ماه سال 97 شروع به فعالیت کرده است و با تعداد محدودی از کادر پرستاری آماده سازی بخش ها را آغاز نموده است که در این راستا از کوچکترین اقلام از قبیل نوشت افزار بخش ، قفسه بندی اتاق های کار و انبار دارو و انبار بخش و تجهیز اتاق بیماران و پرسنل و نیز راه اندازی تجهیزات پزشکی بخش از قبیل مانیتور و دی سی شوک و پالس اکسی متر و پمپ سرنگ و سرم و ... انجام پذیرفته است .
 
 دفتر پرستاری این مرکز، کیفیت و ایمنی را سرلوحه انجام مراقبتهای پرستاری به بیماران قرار داده و طبق برنامه مدون، پیگیر ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به بیماران می باشد و در جهت نیل به این هدف، استانداردها را الگوی تامین ایمنی بیماران قرار داده است . پرسنل دفتر پرستاری شامل مدیر پرستاری ، سوپروایزران آموزشی و بالینی و در گردش می باشند .

رسالت :
ما با ارتقاء سلامت و تامین درمان با کیفیت و ایمن ، متناسب با نیازهای جنوب غرب استان ، و با تکیه بر تعامل و مشارکت ، امید را به جامعه تقدیم می کنیم .
 
چشم انداز :
با اتکا به خداوند متعال ، مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا تا سال 1402 با تلاش پرسنل متخصص بعنوان برترین بیمارستان استان در ارائه خدمات درمانی ، آموزشی ، پژوهشی خواهد بود .

ارزشها :
در این راه به اصول و ارش های زیر پایبندیم :

ارتقاء ایمنی بیمار                                                    شایسته سالاری 
مراقبت ایمن و باکیفیت                                            احترام به حقوق ارزشها و عقاید بیمار
آموزش ، پژوهش ، یادگیری و نوآوری                         همدلی و مشارکت پرسنل
رعایت قوانین و مقررات                                            نظم و انضباط اداری
توجه به خواسته های ذینفعان                                   مسئولیت پذیری
ملاحظات محیط زیستی                                           ارتقاء مستمر کیفیت
عدالت محوری                                                         ارائه خدمات مبتنی بر شواهد
بیمارمحوری                                                            مدیریت مشارکتی
کرامت انسانی                                                        شور و نشاط سازمانی
پاسخگویی                                                             پایبندی به اصول دینی و اخلاقی
مترون: جناب آقای مصطفی حیدری اصل
تلفن داخلی: 1170041-3176اداره واحد پرستاری بر عهده مدیر خدمات پرستاری جناب آقای مصطفی حیدری اصل می باشد.
ایشان با دارا بودن مدرک کارشناسی پرستاری و سوابق اجرایی من جمله مسئول بخش اورژانس بیمارستان حضرت امیر المومنین (ع)، سوپروایزر در گردش بیمارستان حضرت امیر المومنین (ع) و رئیس خدمات پرستاری بیمارستان حضرت امیر المومنین (ع) ، این سمت را برعهده دارند.

پرستار صدایی برای هدایت و رهبری ، چشم اندازی برای آینده نظام سلامت
این دفتر زیر نظر مدیر پرستاری و با همکاری سوپروایزرهای آموزشی، بالینی و در گردش در سه شیفت صبح و عصر وشب به پیگیری امور بیماران می پردازد. اعضای دفتر پرستاری شامل سوپروایزرین (خانم ها لیلا فدایی وش ، رباب صابر ، لیلا خدایار پور و فاطمه فرجی) و واحد آموزش (خانم اکرم پریشانی و خانم مهسا چالاک) می­باشد که با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بر شرح وظایف پرسنل پرستاری، هوشبری و اتاق عمل و کمک پرستاران نظارت داشته و با برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی به بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان می پردازند.
 
بیمارستان بوعلی سینا در مهر سال 97 با فعالیت دو بخش اورژانس ، کودکان و بخش های پاراکلینیک (آزمایشگاه ،رادیولوژی و داروخانه ) شروع به کار کرده است.

 
                              بخش اورژانس سال 1397                                                             بخش اورژانس سال 1399

 
                              بخش کودکان سال 1397                                                                بخش کودکان سال 1399

 
                               بخش PICU سال 1397                                                                       بخش PICU سال 1399


از بهمن ماه سال 97 بخش جراحی و اتاق عمل با تخصص جراحی عمومی به صورت محدود آغاز به کار شد

 
                               اتاق عمل سال 1397                                                                             اتاق عمل سال 1399

اتاق عمل این مرکز از بهمن ماه با فعالیت آقای دکتر منگوری با تعداد عمل محدود شروع به فعالیت نمود. و از اسفند ماه سال 97 بدنبال انتقال بخش اتاق عمل بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) به این مرکز ، تخصص های جراحی عمومی ،ارتوپدی و جراحی مغز و اعصاب نیز شروع به فعالیت نمودند.


 
                            ریکاوری سال 1397                                                                              ریکاوری سال 1399

بخش ICU  بیمارستان سینا از اسفند ماه سال ۱۳۹۷ همزمان با انتقال اتاق های عمل شروع به کار نموده است.


 
                                بخش ICU سال 1397                                                                       بخش ICU سال 1399

 از خرداد ماه سال 98 بخش های جراحی مردان و زنان تفکیک شدند .

 
                               بخش جراحی مردان سال 1397                                                      بخش جراحی مردان سال 1399


تعداد نیروی گروه پرستاری در اسفند ماه 97 برابر با 120 نفر بوده که این تعداد در اسفند ماه 99 به 160 نفر رسیده است.

رسالت دفتر پرستاری:
ما کارکنان پرستاری مرکز آموزشی درمانی بو علی سینا ، جوهره هر نوع تحول در سازمان را، در نگرشها و تمایلات درونی نظام ارزشی کارکنان می دانیم لذا با تمسک به خداوند قادر متعال و با تکیه به اصول ارزشها و تعالیم اسلامی و ایرانی خود، با اعتقادی راسخ خود را متعهد و مصمم به ایجاد تحول و بازگشت به ارزشهای نوین و متعالی زیر میدانیم:
خشنودی مراجعان موجب رضای خداوند و ضامن بقای روزی ما و امنیت شغلی ماست.
-   حفظ توسعه منافع ملی و میهنی و حقوق بیماران بخشی از تعهد قانونی، ملی و اجتماعی ماست.
-   ارج نهادن به زحمات پزشکان و پرستاران و کارکنان نشانه رشد معرفت فرهنگی ماست.
 احترام به دانش و معلومات همکاران و انتقادپذیری و صراحت گفتار نشانه کمال همکاری ماست.
 مشارکت در حل مسائل بیمارستان و رعایت حقوق و منافع جمعی نشانه رشد عقل سازمانی ماست.
 
اهم برنامه های مدیر پرستاری:
 • برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان.
 • تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو.
 • تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.
 • برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل عفونت و ...).
 • ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.
 • نظارت بر روند اعزام و ارجاع بیماران برابر با ضوابط و استاندارد های مربوطه و رعایت اصول ایمنی بیمار
-  استفاده از خرد جمعی و ترویج کار گروهی در اتخاذ تصمیمات
 • تدوین و بازنگری مستمر راهنمای ثبت صحیح اقدامات و مراقبت های پرستاری در پرونده پزشکی بیمار
 • نظارت بر روند روند تعامل بخش های بالینی با سایر واحدها
 • نظارت مدون ومستمر بر نحوه ی ارائه مراقبت های پرستاری انجام شده
 • بررسی گزارش های بیست و چهار ساعته سوپروایزرها بصورت روزانه و تدوین اقدام اصلاحی
 • انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.
 • تدوین سیاست های اموزشی بیماران و کارکنان جهت آگاهی و توانمند سازی
 • تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی.
 • بکارگیری نیروی انسانی بر اساس نتایج ارزیابی و مطابق چک لیست های توانمندی عمومی ،اختصاصی و ارتباطی در بخش های بستری و اورژانس.
 • رهبری و هدایت واحدهای ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی
 • تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات و خط مشی ها
در پایان یادآور می شویم که تمام تلاش مسئولین و پرسنل خدوم این مجموعه در این است که مراجعین بیمارستان در محیطی آرام ، امن ، با حفظ ارزش های اسلامی ،  رعایت منشور حقوق بیماران ، با برخورد بر پایه تکریم ارباب رجوع و احترام متقابل فضایی را مهیا نماید تا بیماران بدون هیچ گونه دغدغه و مسئله آزار دهنده ای فقط و فقط به فکر درمان خویش باشند و ان‌شاء الله با رضایت کامل از این مجموعه خارج شوند که این آرزوی قلبی ماست.
دفتر پرستاری همواره آماده شنیدن نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و تجارب و راهنمائیهای پرسنل پرستاری بیمارستان می باشد و استفاده از خرد جمعی را سر لوحه کار خود قرار داده است .
ارزشیابی بیمارستان به علت شیوع بیماری کرونا بجای اسفند 98 در اسفند 99 انجام شده که به حول و قوه الهی و همت و تلاش کلیه همکاران بیمارستان درجه بیمارستان همچنان یک باقی مانده است .
با توکل و یاری از خداوند متعال ،مرکز آموزشی درمانی بو علی سینا تا سالهای آتی با تلاش ، همت و خرد جمعی پرسنل بعنوان برترین بیمارستان استان در ارائه خدمات درمانی ، آموزشی و پژوهشی خواهد بود و امید است در راستای ارتقاء درجه یک برتر بیمارستانی پیشرو باشیم .

خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و ما رستگار
 بیمارستان سینا