نحوه نوبت دهی درمانگاه تخصصی

     
     نوبت دهی در این مرکز هم به صورت حضوری هم اینترنتی می باشد. برای دسترسی به درمانگاه باید از سمت اوژانس بیمارستان وارد و به سمت چپ حرکت کنید. برای رزرو اینترنتی می توانید به سایت شفاداک به نشانی ذیل مراجعه فرمایید سپس برای پذیرش نهایی در درمانگاه با در دست داشتن رسید نوبت دهی به پذیرش درمانگاه مراجعه و نوبت خود را نهایی کنید.
لینک نوبت دهی اینترنتی https://shafadoc.ir/
 بیمارستان سینا