آزمایشگاه

بیوشیمی
علم بیوشیمی بالینی  ازروش های شیمیایی برای درک و شناخت فرآیند های زیستی استفاده می کند که با ساختار و عملکرد اجزا سلولی مثل : پروتئین ، کربوهیدرات ، لیپید ، اسید نوکلوئیک و انواع دیگر مولکول های زیستی سروکار دارند.
یکی از بخش های اصلی آزمایشگاه تشخیص پزشکی بخش بیوشیمی است که شامل سه قسمت بیوشیمی خون ، بیوشیمی ادرار ، بیوشیمی مایعات بدن می باشد.دراین بخش آزمایشات متعددی بر روی نمونه های سرم، پلاسما ، ادرار ومایعات مختلف بدن انجام می گیرد.
این بخش با بهره گیری از کادر مجرب و متخصص با استفاده ازدستگاه های  پیشرفته و اتوماتیک KENZA 450 TX با سرعت 420 تست در ساعت و BT1500  با سرعت 240 تست در ساعت و نیز  برای انجام آزمایشات Na و K  با استفاده از دستگاه مجزا ودقیق  Easylyte آماده ارائه خدمت به مراجعین عزیز می باشد.
کنترل کیفی به منظورارزیابی  صحت و دقت آزمایشات به صورت مرتب و روزانه انجام می گیرد و شامل کنترل کیفی خارجی و داخلی می باشد.
 
لیست آزمایشات انجام گرفته دربخش بیوشیمی آزمایشگاه بیمارستان سینا شامل موارد زیر می باشد:
FBS-BS-Urea-Creatinine-Cholestrol- TG-HDL-LDL-LDH-Fe-TIBC-
CPK Total-CK MB-Amylase-Lipase- SGOT-SGPT-ALP- Bilirubin Total - Bilirubin Direct -Uric Acid- Troponin(CTNI)-Albumin Magnesium-Calcium - Na-K
Urine protein-Phosphorus- CSF Analysis- Total protein

 هماتولوژی
شاخه ای از پزشکی است که به مطالعه ، تشخیص ، درمان و پیشگیری از بیماری های مربوط به بافت خون می پردازد . در این بخش با استفاده از دستگاه 5 پارت دیف Mindray Bc 5150       و 3 پارت دیف Medonic M-serise و دستگاه ESR reader DA717 نمونه خون بیماران از نظر شمارش گلبول سفید ، گلبول قرمز، و پلاکت  و سرعت رسوب گلبول قرمز مورد ارزیابی قرار میگرد .
لیست آزمایشات انجام گرفته در بخش هماتولوژی آزمایشگاه بیمارستان سینا شامل موارد زیر می باشد:
CBC Diff-ESR-PBS-G6PD-Blood Group-Retic Count- CT-BT-PT-PTT

بانک خون
نقش بانک خون انجام آزمایشات ضروری و خدمات انتقال خون و فرآورده های آن بصورت ایمن است.
در بخش بانک خون بیمارستان سینا با دارا بودن تمامی امکانات ،طبق استانداردهای سازمان انتقال خون ، آزمایشاتی مانند  Cross Match   و Blood Group Direct combs-Indirect combs- انجام می گیرد .
فراورده های موجود دراین پخش شامل :
Packed Red Blood Cell (pc)  -Whole Blood(WB)_ -
-Platelet(PLT)-  Fresh Frozen plasma (FFP)  -
Cryo percipitate(CP) –Washed Red Blood Cell-
Fresh Red Blood Cell –
 
شرح وظایف واحد بانک خون
 
- تعيين دستورالعمل استاندارد و نصب آن در محل مناسب براي كليه روشهاي آزمايشگاهي مربوط به بانك خون توسط مسئول فني آزمايشگاه .
-
نگاهداري و حمل و نقل خون و فرآورده هاي آن در داخل و خارج از بیمارستان  مطابق آئين نامه بانک خون .
-
برقراري سيستم منظم جهت كنترل روزانه تجهيزات , خون و فرآورده هاي آن از نظر تاريخ انقضاء آنها
- تعيين گروه خون ABOبه روش سلولي و سرمي و RHبيماران و تجسس آنتي باديهاي غير معمول در خون بيمارانيكه نياز به انتقال خون دارند . اگر سابقه اي از فرد وجود دارد با سابقه وي مطابقت داده می شود .
-
كنترل گروه كيسه خون وظيفه پرسنل بانك خون بيمارستانهاست و در صورت عدم كنترل گروه خون كيسه و تزريق خون اشتباه مسئوليت قانوني آن با مسئول فني و پرسنل بانك خون مي باشد . در صورت عدم تطابق گروه خون مراتب كتباً به همراه كيسه خون از طريق رياست بيمارستان به سازمان انتقال خون اطلاع داده  می شود .
انجام آزمايشهاي سازگاري به روش استاندارد ( كراس مچ استاندارد ).
_
در صورت درخواست خون بصورت اورژانسی پر کردن فرم مربوطه توسط پزشک
- دريافت فرمهاي تكميل شده درخواست خون از بخش هاي بيمارستان و ارسال آنها به بانك خون بيمارستان.

-
شركت مسئول فني آزمايشگاه يا نماينده وي در جلسات كميته بيمارستاني انتقال خون .
-
شركت مسئول فني آزمايشگاه يا نماينده وي در جلسات مشاوره مورد درخواست بخشهاي بيمارستان .
-
آموزش کلیه  پرسنل بیمارستان در زمینه بانک خون و  نظام مراقبت از خون (هموویژیلانس) به عنوان هسته آموزشی بیمارستان .
 
 
 
 
سرولوٰژی
علمی است که به بررسی سرم خون و سایر مایعات بدن می پردازد.در عمل سرولوژی به تشخیص آنتی بادی های موجود در سرم می پردازد وکه  بطور معمول در پاسخ به عوامل عفونی به وجود می آید ، اشاره می کند .در حال حاضر آزمایشات سرولوژی یکی از روش های سریع و آسان در تشخیص بیماری می باشد.
آزمایشات انجام شده دراین بخش شامل موارد زیر می باشد:
 Wright- Widal  –Coombs Wright -2ME-VDRL-CRP-ASO-RF-MONO TEST
 
 
آنالیز ادرار
در بخش تجزیه ادرار و انگل شناسی آزمایشگاه بیمارستان سینا تمام پارامترهای بیوشیمیایی ازجمله قند، پروتئین ،بیلی روبین ، اوروبیلینوژن ، خون ، PH، وزن مخصوص ادرار، کتون ،نیتریت و لکوسیت در نمونه های ادرار رندوم و ادرار 24 ساعته مورد ارزیابی قرار می گیرد .
همچنین کنترل کیفی داخلی و خارجی در مورد تمامی پارامترها مورد ارزیابی و بررسی  قرار می گیرد.  


 
پذیرش و جوابدهی
از بخش های کلیدی و حساس در هر آزمایشگاهی تشخیص طبی محسوب می شود به طوری که نحوه ی عملکرد این دو بخش نتایج سایر فرآیند های دخیل در انجام آزمایش و عملکرد کلی آزمایشگاه را تحت الشعاع قرار می دهد.
دراین مرکز انتقال نتایج آزمایش با سیستم LIS به سیستم HIS انجام می پذیرد که از بروز اشتباهات  Post Analyse  جلوگیری می کند.


میکروبیولوژی
در آزمایشگاه تشخیص طبی ، بخش میکروب شناسی تنها واحدی می باشد که همچنان غیر وابسته به دستگاه اتوماتیک آنالایزر های پیشرفته فعالیت می کند.
این بخش چون بر پایه ی کار عملی روی نمونه بالینی و تشخیص انواع باکتری در نمونه های کشت  ادراری ، مدفوع، خون، حلق ، مایعات بدن انجام می گیرد ،استوار است بنابراین نیاز به نظارت روزانه از سوی مسئولین مربوطه دارد، تا تمامی گزینه های دخیل در تشخیص نهایی نتایج بیماران دور از خطا و تحت برنامه کنترلی باشد .
در راستای این امر در آزمایشگاه بیمارستان سینا برنامه نظارتی و کنترل کیفی داخلی و خارجی بر اساس دستورالعمل آزمایشگاه مرجع سلامت  وزارت بهداشت ، طرح ریزی و اجرا شده ، لازم به ذکر است آنتی بیوگرام دیسک های آنتی بیوتیکی با دستگاه اتوماتیک آنتی بیوگراف انجام می گیرد.هورمون شناسی
هورمون از مواد شیمیایی است که این مواد در پاسخ به یک محرک خاص ساخته و ترشح می شوند و اگر وارد جریان عمومی خون شوند پیام را در سرتاسر بدن حمل می کنند و آن را به تمام بدن می رساندند پس با استفاده از گیرنده هورمون که روی سلول هدف قرار دارند ، هورمون به سلول مورد نظر متصل می شود و باعث تغییراعمال آن سلول می شود به بیان دیگر هورمون اثر کنترل روی سلول های بدن دارد.
در بخش هورمون شناسی آزمایشگاه بیمارستان سینا اندازه گیری دقیق میزان هورمون در خون با روش های الکتروکمولومینانس
((ECLIA:Electro Chemi Lumiescence و روش Elisa
  (Enzyme Linked Immunsorbent Assey)                                      انجام می گیرد.
لیست آزمایشات هورمونی بیمارستان سینا: BHCG-BHCG Titer-T4
Total PSA-Vit D3 -T3 Uptake-T3-TSH-FreeT4-Ferritin
 


ایمونولوژی  
 یکی از شاخه‌های زیست ‌پزشکی است که به بررسی انواع واکنش ایمنی جانداران در برابرآنتی ‌ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری‌زا می‌پردازد. این علم هم به جنبه‌های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه، و هم به جنبه‌های پاتولوژیک سیستم ایمنی مانند بیماریهای خودایمنی،حساسیت، نقص ایمنی، واکسیناسیون و پیوند اعضاء می‌پردازد.
در بخش ایمنی شناسی بیمارستان سینا با استفاده از روش الکتروکمولومینانس ((ECLIA:Electro Chemi Lumiescence و روش Elisa (Enzyme Linked Immunsorbent Assey) آزمایشات ایمنولوژی انجام می گیرد .
لیست آزمایشات : HBs Ag- HBs Ab – HIV Ab- HCV Ab نمونه گیری
در راستای خط مشی آزمایشگاه و  استانداردسازی بخش نمونه گیری آزمایشگاه جهت جلو گیری از خطاهای احتمالی  لیبل های ظروف نمونه گیری بیماران بدون تداخل تکنسین چاپ و آماده می شود و سپس بیماران  بر اساس نوبت به بخش  فراخوان می شوند. این بخش با برخورداری ازکارکنانی  ماهر  و دلسوز در محیطی بهداشتی و آرام اقدام به نمونه گیری در دو بخش نمونه گیری بانوان و آقایان  از مراجعین محترم می نماید. در این بخش پس از تایید و احراز هویت مراجعین، نمونه برداری از آن ها با رعایت شرایط استاندارد انجام می پذیرد. نمونه های مختلف از جمله خون ، ادرار و … بر اساس آزمایش های درخواستی در کمترین زمان به بخش جداسازی آزمایشگاه منتقل می گردد 
بیانیه آزمایشگاه
 
آزمایشگاه مرکز آموزشی و درمانی سینا مراغه، جهت توسعه سیستم های مدیریت کیفیت و جلب رضایت مراجعین محترم، الزامات استاندارد (ISO 15189) استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی را به عنوان الگوی سیستم مدیریت کیفیت تعیین و ضمن رعایت کامل منشور اصول اخلاقی نسبت به اصول زیر متعهد می باشد.
  • کلیه کارکنان فنی، خود را با مستند سازی کیفیت آشنا ساخته و خط مشی ها و روش های اجرایی را همواره اجرا می نمایند
  • کلیه کارکنان آزمایشگاه در جهت افزایش مهارت و توانایی های خود ملزم به شرکت در کلاس های آموزشی مرتبط بوده و خود را موظف به اجرای آنچه می آموزند، می دانند
  • حس مشارکت در کارکنان به منظور دستیابی به اهداف عالیه کمی و کیفی آزمایشگاه از طریق ایجاد جلسات هم اندیشی و بسترسازی برای دریافت نظرات ایشان، تقویت می گردد
  • مدیریت آزمایشگاه، خود را ملزم به ایجاد محیطی ایمن برای تمامی مراجعین و کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه معنوی آزمایشگاه می داند
  • کلیه مجموعه مدیریتی و کارکنان آزمایشگاه، انجام آزمایشها را مطابق با جدیدترین متد و اصول علمی و نیز براساس مدارک سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه، از وظایف اولیه و اصلی خود تلقی نموده و تخطی از آنها را از مصادیق تضییع حق الناس محسوب می دارند
  • فرهنگ بهبود مستمر در کل آزمایشگاه جهت بهبود اثربخشی فرآیندهای سیستم کیفیت و توانایی آزمایشگاه توسط مدیریت نهادینه و به کل بخشها تسری داده می شود
  • در جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 15189 در جهت بهبود مداوم در تمامی فعالیتهای جاری در آزمایشگاه، تلاش مستمر در تمام رده ها انجام می شود.
  • بر اساس موارد فوق، اهداف کیفیت تدوین و در دوره های زمانی مشخص نسبت به اندازه گیری، تحلیل و بازنگری آنها با کمک مسئول آزمایشگاه اقدام می گردد
  • امانت داری و راز داری، حفظ اصول اخلاقی و شرعی، صیانت از سرمایه های مادی و معنوی آزمایشگاه، عدالت محوری در تمامی رده های کاری و خوش خلقی با مراجعین و همکاران، از مهمترین مؤلفه ها و الزاماتی است که هر یک از افراد از مسئول فنی تا خدمات آزمایشگاه، خود را موظف به رعایت آنها می دانند
سوپروایزر و مدیر تضمین کیفیت مسئولیت نظارت بر حسن اجرای فعالیت ها را بر عهده داشته که از طریق گزارش های مدیریت آزمایشگاه خود را متعهد به اجرای اصول فوق در کلیه فعالیت های آزمایشگاه می داند و از تمامی کارکنان می خواهد مناسب، مدیریت آزمایشگاه را از چگونگی دستیابی به نتایج مطلع می سازند.

مسئول آزمایشگاه مرکز آموزشی و درمانی  سینا
نام : عبدالله
نام خانوادگی: عباسی
مدرک تحصیلی :کارشناسی علوم آزمایشگاهی
سمت: مسئول آزمایشگاه

 
 بیمارستان سینا