لیست پزشکان درمانگاه

         تخصص                                                       اسامی پزشکان                                                  
جراح ارتوپدی دکتر پوروطن دکتر غفارزاده دکتر بهنام دکتر قدرتی
جراح عمومی دکتر معین دکتر جلوداری دکتر حاتمی  
جراح مغز و اعصاب دکتر صادق شعار دکتر الهیاری    
مختصص گوش حلق بینی دکتر قاضی وکیلی دکتر مقاتلی    
جراح کلیه و مجاری ادراری دکتر داداش کریمی      
کارشناس تغذیه خانم زارع      
کارشناس روانشناسی خانم عابدی      
 بیمارستان سینا