معرفی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

پزشکان محترم متعهد به خدمت/ ضریب k درمان می توانند پیشنهادات و نظر خود را در معیارهای تعریف شده ی ذیل به شماره ۲۰۰۰۱۹۰۲۰ پیامک نمایند.


جهت دانلود فایل مربوط به معیارها، اینجا را کلیک نمایید.
 بیمارستان سینا